Rólunk

Békásmegyer szívében több,mint 500nm2 edzőfelületen szeretettel várunk mindenkit. Idősebbet és fiatalt, férfit és nőt, fogyatékossággal élőt, azaz bárkit, akinek számít, hogy igényes környezetben, de megfizethető áron tudja sporttal eltölteni szabadidejét, esetleg levezetni aznapi feszültségét. Gépparkunk profin összeválogatott, amerikai márkájú gépekből áll, mely minden igényt kielégít, így egy tökéletes, komplett edzés levezetését teszi lehetővé.

Kistermünkben pedig a csoportos órákat kedvelő vendégeink edzhetnek. Funkcionális, body&mind, küzdősport, illetve aerobic típusú órákból lehet válogatni, de amennyiben a termünkben nincs csoportos óra, úgy privát személyi edzésen is részt lehet venni, így senki nem lesz körülötted az edződön kívül.

Amennyiben befejezted az edzésedet, úgy hódolhatsz a szaunázás élményének, mivel infraszaunánk használatát a jegy-, és bérletárak tartalmazzák.

Ezen kívül, lehetőség van masszázsra, melyre bejelentkezés szükséges.

Házirend

Kedves Vendégeink!

A FitLife Békásmegyer egy zárt körűen működő klub, ezért kérünk Titeket,
hogy a következő rendszabályokat, a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos
biztosítása érdekében tartsátok be! A szolgáltatások igénybevétele a Házirend
egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 1. Személyes adatok kezelése:

1.1. Az üzemeltető a HoZeTa16 Kft., a sportszolgáltatásait igénybe vevő
vendégekről adatnyilvántartást vezet.

1.2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező
kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben
elfogadja a FitLife házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak
betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

1.3. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes
igazolvány bemutatását megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult
megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag
saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem
adhatja ki. 1.4. Amennyiben a FitLife területén az üzemeltető a tevékenysége,
illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására
reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és
esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon
megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem
léphet fel.

 1. A FitLife egész területén TILOS:

2.1. a dohányzás és alkohol fogyasztása!

2.2. ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

2.3. tudatmódosító szerek, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása
vagy ezekkel való visszaélés!

2.4. minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal
járó zavaró tevékenység!

2.5. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai
eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital bevitele.

2.6. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám,
propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok
elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene
szolgáltatása vagy termékek értékesítése.

 1. Speciális szabályok:

3.1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető
sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

3.2. A FitLife teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!
Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt
napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!

3.3. Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata
mellőzendő! 3.4. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban
vihető be ital! 3.5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan
figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe a FitLife
szolgáltatásait.

3.6. Diák kedvezményre csak 18 éven aluli, érvényes matricával ellátott
diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

3.7. Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkezők jogosultak.

3.8. Intézményi kedvezményre csak rendőrök, tűzoltók és egészségügyi
alkalmazottak jogosultak.

3.9. A FitLife hitelkeretet biztosít az edzés ideje alatt, a bérlettel
rendelkező vendégek részére a büfében történt fogyasztásra, amelyet távozás
előtt a hitelkeretet igénylő köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen
kötelezettségének nem tud eleget tenni, az üzemeltető engedélyével a következő
belépésig fenntartható.

 1. Általános szabályok:

4.1. A FitLife területén a kulturált viselkedés írott és íratlan
szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.

4.2. A FitLife területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek
jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a
sporteszközök helyes használatára!

4.3. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket
alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő
visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

4.4. Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.

4.5. Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!
4.6. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját
érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél
haladéktalanul jelenteni köteles.

4.6. A csoportos órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a
foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy
foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

4.7. Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalás lemondását
lehetőség szerint az óra kezdete előtt egy órával személyesen vagy telefonon
szíveskedjenek jelezni.

4.8. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek
jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében –
az órára nem beengedni.

4.9. A FitLife egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel
rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel
jogviszonyban állók jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést
tartani. 4.11. Szolgáltatásainkat 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag
szülői engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe.

4.10. A FitLife nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a
zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.

4.11. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

4.12. E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja,
illetőleg kiegészítheti.

 1. Felelősség vállalás:

5.1. A FitLife nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben
keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a
vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

5.2. A FitLife nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított
tárgyakért, eszközökért!

5.3. A talált tárgyakat minden vendég az edzőterem recepcióján köteles
dokumentálás mellett leadni!

5.4. A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és
kockázatára veszi igénybe!

5.5. A FitLife előtt parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!

 1. Öltöző, szauna előtér

6.1. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint az infrakabinban papucs használata
kötelező.

6.2. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető
semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

6.3. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

6.4. Az infrakabint általános szabályok szerint saját felelősségre lehet
igénybe venni. 6.5. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont
és/vagy szemetet hagyni.

6.6. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás
miatt, kérünk Titeket, jelezzétek a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

6.7. Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a
szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt
érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

 1. Recepció

7.1. Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltöző kulcsot,
személyesen adják át recepciós munkatársunknak.

7.2. Az elveszített öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

7.3. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a
következő bérletre.

7.4. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

7.5. A FitLife recepciójában csak alkalmazottak tartózkodhatnak!

7.6. Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és
kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.

7.7. Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción,
személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.

 1. Rendkívüli esemény

8.1. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély
nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll
rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz
fel. A FitLife területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az
elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül
jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset
esetén):104

Tűzoltóság (tűz esetén): 105

Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107

Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

 1. Szabálytalan
  viselkedés esetén

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan
elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó
figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a
vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy
véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben
jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik
utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított
szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem
élhet.

 

Flbgym.hu © 2020 Minden jog fenntartva!Készítette - Pechlof Erik

üdvözöljük megújult honlapunkon!

Weboldalunk jelenleg tesztelés alatt áll.
Az esetleges hibákért elnézésüket kérjük!

- FitLife Békásmegyer --